سرانه تولید ناخالص داخلی ( GDP per Capita)

واژه لاتین Percapita به معنای به ازای هر نفر یا سرانه میباشد. سرانه تولید ناخالص داخلی در حقیقت مفهوم بسیار ساده ای است. یعنی سهم هر نفر از شاخصGDP .به عنوان مثال اگر کشوری دارای GDP1000 باشد و جمعیت این نمونه  100 نفر باشد.سرانه تولید ناخالص داخلی هر نفر برابر 10خواهد بود.( بدون دیمیانسیون) سرانه تولید ناخالص داخلی معیاری بسیار مناسب برای بررسی موارد ذیل خواهد بود:

1- سطح رفاه و درآمد سرانه یک جامعه.

2- سطح برخورد افراد یک جامعه از خدمات تامین اجتماعی .

3- معیار بسیار مناسب برای مقایسه کارآمدی اقتصاد کشورهای مختلف.

4- شاخص قدرتمند برای بررسی دلایل سرمایه گذاری و بازگشت سرمایه در مورد سرمایه گذاران خارجی.

یک ستارهدو ستارهسه ستارهچهار ستارهپنج ستاره (5 امتیاز, میانگین: 5٫00 از 5)
Loading...

پاسخ دهید

Your email address will not be published.