صنعت یا تولیدات صنعتی(Industrial Production)

تولیدات صنعتی شاخص بازده بخش صنعت اقتصاد هر کشور است. مجموعه معادن تولیدات، ساخت و سازهای تخصصی و تجاری ومسکونی در این حوزه قرار می گیرند. بخش صنعت با شاخص های عرضه و تقاضا و تولید ناخالص داخلی ارتباط تنگاتنگ دارد.

یک ستارهدو ستارهسه ستارهچهار ستارهپنج ستاره (4 امتیاز, میانگین: 4٫00 از 5)
Loading...

پاسخ دهید

Your email address will not be published.