بیکاری، متولدان خارج از اتحادیه اروپا را بیشتر از دیگران تهدید می کند

به این پست امتیاز دهید

بیکاری، متولدان خارج از اتحادیه اروپا را بیشتر از دیگران تهدید می کند.

افرادی که خارج از کشورهای عضو اتحادیه اروپا متولد شده باشند بیشتر در معرض خطر بیکاری به نسبت افرادی قرار دارند که از متولد شدگان در دل کشورهای اتحادیه اروپا هستند.

یورو استیت بر اساس آخرین داده ها و دستاوردهای اطلاعاتی مربوط به اداره آمار کمیسیون اروپا بیان می کند که در کشور یونان به عنوان نمونه مطالعاتی بیکاری در میان افرادی که در عضویت اتحادیه اروپا نیستند بسیار بیشتر از  افرادی است که از عضو یکی از کشور های اتحادیه اروپا هستند.

بنا بر گزارشات اداره آمار کمیسیون اروپا بیکاری در یونان اغلب شامل افرادی است که عضویت اتحادیه اروپا را ندارند تا جایی که میزان بیکاری در بین متولد شدگان خارج از اتحادیه اروپا در این کشور در سال 2016 تنها 33 درصد بوده است این آمار اما در خصوص افرادی که در بونان متولد شده اند و یا عضو اتحادیه اروپا در این کشور هستند رقم 24 درصد را در همان سال 2016 نشان می دهد.

هر چند در برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا مانند جمهوری چک و یا کرواسی میزان اشتغال در میان افراد عضو اتحادیه اروپا و غیر عضو چندان تفاوتی ندارد و تقریبا هر دو به یک اندازه صاحب کسب و کار هستند.

در اسپانیا نیز نرخ بیکاری در میان متولدین خارج از اتحادیه اروپا درصد 24.6 را نشان می دهد در حالی که افرادی که از متولدین این کشور و یا عضوی از اتحادیه اروپا باشند میزان بیکاری در آنها حدود 8 درصد کمتر و به میزان 17.2 درصد می باشد.

با بررسی آمار انتشار یافته شده مشخص می شود که این میزان تفاوت در اشتغال بین افراد عضو و غیر عضو اتحادیه اروپا در اغلب کشورهای اتحادیه اروپا همانند اسپانیا و یونان معنا دار است.

در واقع یورو استیت در این تحقیق به دنبال پیدا کردن نرخ بیکاری در شهرهای اتحادیه اروپا بوده است و با این هدف تحقیق خود را آغاز کرده است. بر اساس نتایج منتشر شده از این تحقیق میزان بیکاری در کل اتحادیه اروپا  در میان متولدان خارج از این اتحادیه رقم 15.4 درصد بوده است و نرخ بیکاری در کل کشورهای اتحادیه اروپا بصورت میانگین برای افراد عضو عدد 9.1 درصد را نشان می دهد.

 

پاسخ دهید

Your email address will not be published.

مطالب دیگر

سرمایه گذاری در یونان

به این پست امتیاز دهید سرمایه گذاری در یونان نکاتی درباره ی محدودیت های خرید ملک در یونان افراد مقیم در اتحادیه اروپا در مورد شهروندان اتحادیه اروپا، هیچ محدودیتی

ادامه مطلب »
اقامت تمکن مالی اسپانیا جهت اخذ ویزا

اقامت تمکن مالی اسپانیا

به این پست امتیاز دهید اقامت تمکن مالی اسپانیا اقامت تمکن مالی اسپانیا یکی از روشهای جالب ، مطمئن و فوق العاده برای مهاجرت به این کشور و اخذ ویزای

ادامه مطلب »